AVG Privacyverklaring


 
Privacyverklaring conform de wet AVG.
 
Roermond Verhuur Exploitatie B.V. handelend onder de namen Multihuur, VR Techniek en Verhuurcentrum Roermond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf of via info@multihuur.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:
Uw persoonsgegevens worden in ons balie- en/of factureerbestand verwerkt, wanneer u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website, bij het opstellen van een verhuurovereenkomst of met ons deelt via de telefoon, fax of e-mail. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw naam, uw woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien het opgegeven aflever- en factuuradres gelijk is aan uw woonadres worden met deze ook uw persoonlijke adresgegevens verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Roermond Verhuur Exploitatie B.V.  heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen de identiteit van onze bezoekers echter niet controleren behalve wanneer deze persoonlijk aan onze balie verschijnen. Als u er van overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@multihuur.nl zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken:
Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor ons order/verhuurproces. Hieronder verstaan wij huurovereenkomsten,offertes, orderbevestigingen, wijzigingen in levertijden en adressen en facturen.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Roermond Verhuur Exploitatie B.V.  neemt geen beslissingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw privacy op basis van geautomatiseerde verwerkingen en/of processen. Hiermee bedoelen we beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) invloed op heeft.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Roermond Verhuur Exploitatie B.V.  bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren. Indien er sprake is van een order/verhuurovereenkomst-verwerking houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roermond Verhuur Exploitatie B.V.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken:
Onze website maakt geen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. ( Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone). Uw zoekgedrag op onze website zal ook niet worden vastgelegd door zoekmachines als Google en/of gelijkwaardig. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roermond Verhuur Exploitatie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken digitaal naar u of een andere (door u genoemde) organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen via info@multihuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij altijd telefonisch contact met u opnemen om het verzoek te verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contact en klachten:
Roermond Verhuur Exploitatie B.V.  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens horen we dit uiteraard graag zodat we samen een passende oplossing kunnen vinden. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Roermond Verhuur Exploitatie B.V
Multihuur, VR Techniek, Verhuurcentrum Roermond 
J. Breukersstraat 15-17
6041 BP  Roermond
0475-331500


Dit statement is voor het laatst herzien op 24-05-2018